تاریخچه

 
گروه توسعه اقتصاد ملل ( سهامی خاص) در تاریخ 1389/06/31 با شماره 385132 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تهران به ثبت رسیده است. هم اکنون این شرکت وابسته به موسسه اعتباری ملل می باشد.
این مجموعه در تاریخ 1394/04/06 به شرکت مدیریت سرمایه امید توس ( شمسات ) و در دی ماه 1395 مجدداً به "گروه توسعه اقتصاد ملل" تغییر نام داده است.
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه در قالب عقود اسلامی عبارتست از :
مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت‌های دولتی و خصوصی که در امر تولید، خدمات و بازرگانی فعالیت دارند؛
اخذ نمایندگی از موسسات و شرکت‌‌های معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت شرکت؛
انجام هرگونه عملیات و معاملات مجاز ریالی، خدماتی و تجاری مجاز در ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم با فعالیت‌های شرکت و یا به منظور تسهیل و بهسازی فعالیت‌های شرکت؛
مشاوره در امور سرمایه گذاری و مدیریت واحدهای اقتصادی و سرمایه گذاری‌های انجام شده در قالب قرارداد خدمات مدیریتی؛
انجام سرمایه گذاری که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.