گردشگری و هتلداری

انتخـاب گروه: کلمـه کلیـدی:
ردیف گروه عنوان درصد پیشرفت
1 گردشگری و هتلداری مجتمع آب درمانی لوتوس مشگین شهر
2 گردشگری و هتلداری مجتمع اقامتی، خدماتی، رفاهی، تجاری و بین راهی لوتوس تربت حیدریه
3 گردشگری و هتلداری مجتمع گردشگری، اقامتی، تفریحی و تجاری لوتوس گرگان
4 گردشگری و هتلداری هتل 5 ستاره و تله کابین بام کرمان
5 گردشگری و هتلداری هتل 4 ستاره لوتوس مشهد