ساختمان و عمران

انتخـاب گروه: کلمـه کلیـدی:
ردیف گروه عنوان درصد پیشرفت
1 ساختمان و عمران مجتمع چند منظوره اطلس پلازا
2 ساختمان و عمران مجتمع چند منظوره جهان مال مشهد
3 ساختمان و عمران مجتمع تجاری-اداری کوه نور مشهد
4 ساختمان و عمران مجتمع مسکونی هانای مشهد
5 ساختمان و عمران مجتمع تجاری سپیدار رشت
6 ساختمان و عمران مجتمج تجاری نسترن
7 ساختمان و عمران برج مسکونی زرین
8 ساختمان و عمران مجتمع فرهنگی ورزشی هرمزان
9 ساختمان و عمران ساختمان جدید شهرداری دزفول
10 ساختمان و عمران پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری امام دزفول
11 ساختمان و عمران مجتمع تجاری L رشت
12 ساختمان و عمران مجتمع تجاری- اداری غدیر اصفهان
13 ساختمان و عمران مجتمع تجاری اداری توسکا
14 ساختمان و عمران مجتمع تجاری خورشید کرمانشاه
15 ساختمان و عمران ساختمان جدید شهرداری کرمان
16 ساختمان و عمران مجتمع چند منظوره گلسار رشت
17 ساختمان و عمران مجتمع چند منظوره برلیان کرمان
18 ساختمان و عمران مجتمع مسکونی- تجاری- اداری آتی شهر