تله کابین پارک جنگلی کرمان
تاریخ شروع: ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
درصد پیشرفت پروژه:
- این پروژه واقع در پارک جنگلی شهرستان کرمان می باشد.
-  45000 مترمربع زمین تحت پوشش و طول خط  1400 متر می‌باشد.
- کاربری کل تفریحی است.